02147768 شماره تماس

راندمان

بازده ((راندمان)) نشانه ی جلوگیری از هدررفت انرژی و سرمایه و مواد است و مهمتر از همه جلوگیری از هدررفت زمان را به دنبال دارد .بازده را اصولا با نسبت بین خروجی مفید به ورودی کل تعریف می کنند.