02147768 شماره تماس

جامپر


جامپر قطعه ای الکترونیکی با بدنه ی پلاستیکی است که پایه های مادربورد را به هم وصل میکند و وقتی جدا شود اتصال قطع میشود.