آی سی های دیجیتال معمولا در مد های عملیاتی مختلفی میتوانند کار کنند که با توجه به اطلاعات موجود در دیتاشیت هر آی سی میتوان رفتار های هر آی سی در مد های مختلف عملیاتی را شناخت. از مد های عملیاتی ای که در اکثر آی سی های دیجیتال مشاهده می شود می توانند مد های مختلف عملیاتی از نظر مصرف توان اشاره کرد. مثلا یک آی سی دیجیتال میتوانند مد های عملیاتی Normal، Shut down، Stand By و ... را داشته باشد که در هر کدام ، قسمت هایی از سخت افزار برای مصرف کمتر توان غیر فعال خواهد شد.