صدا، ویدیو ، تصویر و یا متن بعد از تبدیل شدن به یک سیگنال الکتریکی (ولتاژ) برای اینکه توسط یک سیستم مخابراتی ارسال شوند نیاز دارند تا به یک سیگنال که دامنه و فرکانس آن مشخص است (سیگنال حامل) اضافه شوند تا بتوانند شرایط لازم برای ارسال از طریق آنتن ها مخابراتی را به دست بیاورند.از دلایل مدولاسیون میتوان به افزایش فرکانس سیگنال ارسالی به منظور ارسال به مسافت های بیشتر، ارسال پیام در کانال فرکانسی خاص، کم کردن نویز و ... اشاره کرد.به وسیله ای که عمل مدولاسیون را انجام می دهد، مدولاتور (Modulator) گفته می شود.از انواع مدولاسیون می توان از مدولاسیون دامنه (AM)، مدولاسیون فرکانس (FM)، مدولاسیون فاز (PM) و ... نام برد.