در الکترونیک کلمه اینترفیس (Interface) اشاره دارد به روشی برای متصل کردن یک وسیله الکترونیکی مثل یک کامپیوتر یا یک میکروکنترلر به یک وسیله الکترونیکی دیگر که میتواند یک پرینتر و یا یک کامپیوتر یا میکروکنترلر دیگر باشد. با متصل کردن، آن دو وسیله میتوانند با یکدیگر صحبت کرده و بین آن ها داده منتقل شود. برای مثال یک پرینتر با اینترفیس USB به کامپیوتر متصل می شود.از مشهور ترین اینترفیس ها میتوان به USB،Ethernet، HDMI و ... اشاره کرد.