02147768 شماره تماس

آموزش

وبسایت آنلاین میکروسل در زمینه ی فروش قطعات الکترونیک فعالیت دارد و به تازگی قسمت آموزش خود را راه اندازی کرده است که شامل آموزش نرم افزارهای مرتبط به مهندسی برق و الکترونیک می باشد.