کراس تاک تاثیریست نامطلوب که توسط میدان الکتریکی یا مغناطیسی ایجاد شده توسط یک خط انتقال اطلاعات ، روی خط دیگر به وجود می آید. این تاثیر نامطلوب میتواند باعث عدم کارکرد صحیح سیستم شود. به پدیده ای که باعث ایجاد کراس تاک می شود تداخل الکترومغناطیسی Electromagnetic interference (EMI) می گویند. به عنوان مثال در یک تلفن این تداخل می تواند باعث شنیده شدن صداهای آزار دهنده در بلندگو تلفن شود. این اثر در طراحی بردهای الکترونیکی همواره یکی از مشکلات مهم طراحان بوده است و برای تولید یک محصول با کیفیت حتما باید راه های کاهش این اثر را پیش بینی کرد.