02147768 شماره تماس

مقاومت


مقاومت همانطور که از نامش پیداست قطعه ایست که در برابر عبور جریان، مقاومت نشان میدهد و جزو پرکاربردترین قطعات مورد استفاده در بردهاست. مقدار مقاومت ها با واحد اهم نمایش داده می شود و اندازه ی هر مقاومت طبق رنگ های درج شده روی آن است.و با R نمایش داده و با فرمول روبه برو محاسبه می شود.R=V/I


موردی برای نمایش وجود ندارد.