02147768 شماره تماس

کریستال، اسیلاتور و نوسان ساز


اسیلاتور: اسیلاتور‌ها برای ساختن موج حامل انرژی رادیوئی و صوتی در مدارات رادیوئی استفاده می‌شوند و دارای خروجی موج سینوسی هستند.


کمی صبر کنید...

دسته‌بندی